نرم افزار حسابداری پیمانکاری

برنامه حسابداری تحت وب ، نسل جديدی از نرم افزارهای مالی است که دارای ويژگی های عمده ذيل می باشد:

شما می توانید قبل از انجام هرگونه خریدی به مدت ۱۴ روز از تمامی امکانات ابرستان استفاده نمایید.