پکیج کامل قراردادها کار
50%
تخفیف

پکیج کامل قراردادهای کار

این پکیج فقط برای مدیران و کارفرمایانی آماده گردیده است که تصمیم قطعی به پیشگیری از جرایم و مجازاتهای قانون کار و تامین اجتماعی را دارند

0
1,600,000 تومان 800,000 تومان